+48 74 846 43 83

Waga elektroniczna ELZAB Prima K w wersji z wysięgnikiem jest dwudziałkową wagą kalkulacyjną realizującą wszystkie funkcje typowe dla tej grupy urządzeń, takie jak dokonanie dokładnego pomiaru masy oraz wyliczenie należności za zważony towar. Dodatkowo waga ELZAB Prima K posiada szereg cech i udogodnień, wyróżniających ją spośród szerokiej oferty rynkowej. Są nimi m.in.:

 • możliwość korzystania z bazy towarowej kasy rejestrującej we współpracy z kasami marki ELZAB oraz z bazy towarowej (32 510 PLU) zapisanej w pamięci wagi,
 • wytwarzanie za pomocą wagi pozycji sprzedaży dla towarów ważonych i nieważonych na kasach marki ELZAB,
 • przesyłanie wyniku ważenia w trybie emulacji kodu kreskowego.

Jedną z podstawowych zalet wagi ELZAB Prima K jest łatwość ustawienia jej parametrów do współpracy z wybraną kasą marki ELZAB. Po wybraniumodelu kasy spośród wymienionych w menu wagi, waga "prowadzi" użytkownika przez kolejne etapy konfiguracji. Użytkownik nie musi znać poszczególnych parametrów, aby poprawnie skonfigurować wagę dla wybranego sposobu pracy, gdyż waga robi to samodzielnie. Istnieje także możliwość "ręcznej" konfiguracji wagi do współpracy z urządzeniami innych producentów.

Waga ELZAB Prima K może pracować samodzielnie, a także z kasą rejestrującą lub komputerem. Istnieje również możliwość jednoczesnego podłączenia wagi ELZAB Prima K do kasy rejestrującej oraz komputera.

Dodatkowo waga ELZAB Prima K współpracuje z drukarką ELZAB Talos, na której generowane mogą być wydruki zawierające nazwy ważonych produktów, ich ceny jednostkowe, ilość i wartość oraz kody kreskowe.

Dane techniczne:

 • Typ: waga elektroniczna dwudziałkowa
 • Baza towarów: 32 510
 • Obciążenie maksymalne: 6/15kg
 • Obciążenie minimalne: 40g
 • Wartość działki legalizacyjnej: 2/5g
 • Wartość działki elementarnej: 2/5g
 • Górna granica tary odejmującej T: - 15kg
 • Klasa dokładności: III
 • Zasilanie: sieciowe
 • Wyświetlacz: 2 alfanumeryczne LCD, podświetlane, wyświetlacz klienta na wysięgniku
 • Klawiatura: 28 klawiszy
 • Interfejs: szeregowy, klawiaturowego czytnika kodów kreskowych, komputera
 • Wymiary szalki: 319 x 254 mm
 • Wymiary: 319 x 362 x 89 mm
 • Masa: 4,7 kg

Partnerzy

 • iposlogo.png
 • logo-dotykacka.png
 • p1.png
 • p2.png
 • p3.png
 • p4.png
 • p5.png
 • p6.png
 • p8.png
 • p10.png
 • p11.png
 • p12.png